VVLP

všetko spojené so slovom elektro a automatizácia

Čo spôsobuje statickú elektrinu?

 

Povrchové vrstvy izolačných materiálov ako plast, papier alebo syntetický textil nie sú zvyčajne elektricky nabité. Iná situácia nastáva ak sa trú alebo sa oddeľujú od seba, teda ak vzniká:

trenie  - keď sa povrch materiálu šúcha o taký istý materiál alebo o iný                           druh materiálu.

tlak - keď materiál prechádza pomedzi dva valce.

oddeľovanie  - odvinutie fólie z rolky.

Tieto procesy sú príklady zaobchádzania, ktoré môžu viesť k nerovnováhe elektrického náboja v materiáli. Jeden povrch sa stane kladne nabitým a druhý negatívne. Pretože materiál je izolant, nemôže náboj odviesť preč, náboju sa preto hovorí statický. Vlastnosti elektrického náboja: priťahujú náboje s opačnou polaritou alebo odpudzujú náboje s rovnakou polaritou. To môže spôsobiť obrovské problémy počas výroby. Statická elektrina ovplyvňuje:

Výrobu a kapacitu výroby: Prítomnosť statickej elektriny často spôsobuje prerušovanie a poruchy počas výroby. V konečnom dôsledku stroje nemôžu pracovať na ich maximálnej rýchlosti, čo má za následok nižšiu produktivitu práce.

Kvalitu: Elektrostatické viazanie prachu a špiny je hlavným problémom v odvetviach citlivých na kvalitu, čo má za následok chybné výrobky a plytvanie materiálom.

Osobnú bezpečnosť: Zamestnanci môžu dostať elektrický šok počas výroby. Sú väčšinou neškodné a nepríjemné avšak tieto elektrické šoky môžu v konečnom dôsledku viesť k nehode na pracovisku.

Poškodenie navádzacích systémov a komponentov: Statický výboj spôsobuje poškodenie senzorov, kontrolných váh, tlačiarní, detektorov kovov a podobných zariadení, ktoré sú umiestnené v blízkosti staticky nabitého materiálu.

Všetky odvetvia narábajúce s nevodivými materiálmi sú ovplyvnené statickou elektrinou budú mať skôr alebo neskôr  problémy.

UMELÁ HMOTA:  Výroba a manipulácia s plastovými výrobkami v strojoch a tokoch materiálov často spôsobuje obrovské narušenie kvôli statickej elektrine. Plastové fólie, plastové tašky, odstrekovanie a odlievanie plastov v automobilovom priemysle, balenie atď.

BALENIE: Strojové balenie sa používa na prepravu, ukážku, ozdobovanie a ochranu ďalších produktov. Baliace stroje používajú plastovú fóliu alebo iné materiáli ako je laminát, ktorý je navinutý v stroji a vytvára problémy so statickou elektrinou.

GRAFIKA: Tlačenie na papier, plastový povlak a na ďalšie produkty potrebujú čistý povrch aby sa zaistilo, že bude dosiahnutá požadovaná kvalita tlače. Staticky nabitý povrch priťahuje prach a častice čo spôsobuje, že tlačenie s vysokou kvalitou je takmer nemožné. Materiál sa môže stať nabitým kým prechádza cez stroj a spôsobí mechanické problémy.

LIEČIVÁ: Manipulácia s extrémne drahými produktmi, ktoré majú byť balené na presnú hmotnosť. Staticky nabité produkty činia toto nemožným pretože produkty sa lepia dohromady, napr. plnenie inhalátorov.

PAPIER: Statická elektrina vytvára obrovské narušenie vo výrobe tkaniva a netkaných materiálov. Optické systémy a iné zariadenia na testovanie kvality môžu byť tiež poškodené alebo môžu dávať chybné údaje pre riadiaci systém.

POTRAVINY: Plnenie suchých produktov v trubkovej plničke. Produkt je staticky priťahovaný k plastovej fólii a prilepený k zvarenému lemu, čoho výsledkom sú deravé balenia.

TEXTIL: Mykanie, deformácie a navíjanie textilu, kontrola tlače a kvality vytvára obrovské  problémy.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL: Pri výrobe plastových autodielov je nanajvýš vhodné neutralizovať statický náboj pred lakovaním.         

 

 

Kontakt:

Viliam LUKÁČ PÁLENÍK VVLP : +421 (0) 948 432 515

Mgr. Shirley SCHREDLOVÁ :            +421 (0) 918 944 687

 

Hlavná 588/40

922 41 Drahovce - SK

 

Mail: vvlp@vvlp.sk

IČO: 34 664  891

IČ DPH: SK1026675738

Č. živ. Registra: 204-7561