VVLP

všetko spojené so slovom elektro a automatizácia

Hlavnú časť služieb v oblasti automatizácie tvorí rekonštrukcia strojov a zariadení výroba zariadení. Naše zariadenia spoľahlivo fungujú v rôznych krajinách EU. Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v tejto oblasti sa nám podarilo aplikovať skúsenosti aj v iných oblastiach využívajúcich automatické riadenie (rekonštrukcia strojov, detské dopravné ihrisko a i.). Ďalej sa zaoberáme aj predajom a aplikovaním frekvenčných meničov do praxe na ovládanie elektromotorov pre rôzne využitie.

Kontakt:

Viliam LUKÁČ PÁLENÍK VVLP : +421 (0) 948 432 515

Mgr. Shirley SCHREDLOVÁ :            +421 (0) 918 944 687

 

Hlavná 588/40

922 41 Drahovce - SK

 

Mail: vvlp@vvlp.sk

IČO: 34 664  891

IČ DPH: SK1026675738

Č. živ. Registra: 204-7561